UCZESTNICY

Debatę poprowadzą

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki

Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska

onkolog kliniczny, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wysocki

chirurg onkolog, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie

Uczestnicy Debaty

Dr n. med. Marcin Misiek

ginekolog onkolog, konsultant wojewódzki ds. ginekologii onkologicznej, 

członek zarządu PTGO

Prof. dr hab. n. med. Paweł Knapp

ginekolog onkolog,

członek zarządu PTGO

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

ginekolog onkolog, konsultant krajowy ds. ginekologii onkologicznej

członek zarządu PTGO

Prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz

ginekolog onkolog, członek zarządu PTGO

Dr hab. n. med. Anita Chudecka – Głaz,

Prof. PUM

ginekolog onkolog, konsultant wojewódzki ds. ginekologii onkologicznej

      członek zarządu PTGO

Dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska

ginekolog onkolog

członek PTGO

Prof. dr n. med. Laretta Grabowska-Derlatka

radiolog, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr n. med. Katarzyna Jankiewicz

radiolog, Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Dr hab. n. med. Radosław Mądry

ginekolog onkolog, przewodniczący PGOGczłonek zarządu PTGO

Prof. dr n. med. Marek Nowak

ginekolog onkolog, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko

ginekolog onkolog, członek zarządu PTGiP

Prof. dr hab. n. med. Jacek Sznurkowski

ginekolog onkolog, chirurg onkolog, 

członek zarządu PTGO

Goście specjalni

Dr hab. n. med. Artur Kowalik

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Dr n. med. Andrzej Tysarowski

Narodowy Instytut Onkologii-Państwowy Instytut Badawczy

Copyright Medical Art Group sp. z o.o.